Dr Jakub Ligęza

Absolwent wydziału lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Już podczas studiów wiedział, że będzie ortodontą (tradycja rodzinna zobowiązuje…). Staż podyplomowy odbył w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej ,,Cepelek,, w Warszawie. Obecnie w trakcie specjalizacji z ortodoncji w Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Mając na uwadze konieczność rozwoju i doskonalenia zawodowego uczestniczy w kursach i zjazdach ortodontycznych, na których uczy się od światowych sław jak profesor Milan Kaminek.

Dr Jakuba Ligęzę cechuje dokładność, zaangażowanie w pracę a ponadto pogoda ducha i radość z wykonywanego zawodu. Jest bardzo lubiany i ceniony przez pacjentów. W naszym gabinecie prowadzi leczenie ortodontyczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych z użyciem aparatów ruchomych i stałych w różnych systemach zamków-zarówno z ligaturami jak i samoligaturujących. Prywatnie miłośnik musicalu, tańca i śpiewu.