Protetyka

Zastosowanie licówki pełnoceramicznej do poprawy estetyki przebarwionego zęba.

Uzupełnienie braków zębów bocznych implantami i koronami cyrkonowymi.

Brak zębów uzupełniony implantami i koronami porcelanowymi.

Kompleksowe leczenie implanto- protetyczne. Efekt po zastosowaniu koron cyrkonowych.